My heading is awesome

Uw privacy

Dit is de privacyverklaring van de Bart en Tijn. Hierin leggen we uit hoe we uw privacy beschermen als u onze website bezoekt en waarom we – alleen als dat nodig is en alleen met uw toestemming – persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken.


Website
Bezoekt u onze website, dan kan het zijn dat wij u vragen of wij zogenaamde ‘cookies’ mogen gebruiken. Een cookie is een klein bestandje dat wij op uw computer, tablet of telefoon plaatsen of helpt om de website optimaal te laten functioneren (essentiële of technische cookies) of het bezoek en uw handelingen op de website meet (analytische cookies). Als wij tijdens uw bezoek cookies willen gebruiken en u uw voorkeuren nog niet eerder doorgegeven heeft, ziet u een vraag en bepaalt u zelf of en welk type cookies u wilt accepteren. Essentiële en analytische cookies die wij gebruiken verzamelen geen persoonsgegevens en helpen uitsluitend om onze website te verbeteren.


Persoonsgegevens
Wij ontkomen er niet altijd aan om persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld van donateurs, sponsoren en deelnemers aan onze acties of evenementen. Vanzelfsprekend doen wij dat met de grootste zorgvuldigheid. Aan het vastleggen van uw persoonsgegevens moet altijd een achterliggend doel dienen (doelbinding). Wij verwerken na uw akkoord alleen die persoonsgegevens die voor een specifiek doel noodzakelijk zijn en bewaren die niet langer dan voor dat doel noodzakelijk zijn.


Welke gegevens verwerken wij?

Van donateurs, sponsoren, leveranciers in onze administratie:

• Bedrijfsnaam

• Indien u als donateur/sponsor anoniem wenst te blijven kunt u dat altijd aan ons kenbaar maken.


Van deelnemers aan onze acties of activiteiten:

• Naam, eventueel tussenvoegsel en achternaam

• Adres, postcode, woonplaats en land

• Email-adres

• (Mobiel) Telefoonnummer

• Noodnummer bij calamiteiten


Toestemming
Als u deel gaat nemen aan een actie of activiteit, vragen wij u vooraf toestemming op bovengenoemde persoonsgegevens te mogen verwerken.


Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen:

Technisch
Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw bezoek aan onze website en gegevens die u via onze website bij ons aanlevert via een beveiligde verbinding en versleuteld worden verzonden. U herkent de beveiligde verbinding aan het ‘slotje’ wat voor https://bartentijn.nl in de adresbalk van uw webbrowser en de aanduiding ‘https’, waarin de ‘s’ staat voor secure (=veilig). Door de gegevens te versleutelen zorgen we dat, mochten u gegevens toch in verkeerde handen vallen, deze onleesbaar zijn.

Organisatorisch
Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat uitsluitend Marcus, Judith en de twee penningsmeesters van de MontVenToppers die de financiele afhandeling rondom Team Bart en Tijn verzorgen, toegang hebben. Andere teamleden, die mee helpen hebben die toegang niet en ook voor hun taken niet nodig.


Delen wij uw gegevens met derden?
Ja, maar alleen met één vertrouwde derde en alleen als daar weer een specifieke doel aan verbonden is. Voor onze leden, donateurs, sponsoren, leveranciers of deelnemers aan een actie of activiteit kan drukwerk noodzakelijk zijn, wat we vanuit de met toestemming verkregen persoonsgegevens adresseren. Deze vertrouwde derde, sinds 10 jaar een trouwe sponsor van zowel Team Bart en Tijn en de MontVenToppers, krijgt in dat geval alleen de noodzakelijke gegevens en er zijn specifieke afspraken gemaakt over beveiligde aanlevering van de persoonsgegevens en vernietiging daarvan nadat de opdracht afgerond is. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.


Wat zijn uw rechten?
U heeft een aantal privacy-rechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Mochten die niet meer actueel zijn, kunt u die aan laten passen. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken en dit kenbaar aan ons maken. In overleg kijken we dan of en hoe deelname aan een activiteit door kan gaan.


Vragen/opmerkingen
Heeft u naar aanleiding van dit privacy-statement vragen op opmerkingen, schroom niet om ze ons te stellen via ons mailadres !